JUDr. Josef Bajcura, advokát
SOUDNÍ SPORY A SMLOUVY
Josef Bajcura

 Pozastavení výkonu advokacie

VÍTEJTE

 

na mých webových stránkách. Rád bych Vám jejich prostřednictvím dal informace o tom - s čím Vám mohu pomoci, kde mě najdete a kolik Vás to bude stát -   mě budete potřebovat.

 

 

Hlavní zaměření mé advokátní praxe:

Zastoupení před soudem ve věcech práva  Pracovního, Obchodního, Stavebního a Občanského.

  

Profilové činnosti:

Zastupování v soudním řízení. Právní porady ve sporných situacích. Právní podpora pracovním týmům či menším podnikům.

 

Vzdělání a praxe:

Jsem absolventem právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně  (Mgr. 1986; JUDr. 1988). Od roku 1986 jsem pracoval jako firemní právník státního průmyslového podniku. V letech 1991 - 1996 jsem byl komerčním právníkem a členem Komory komerčních právníků ČR, od roku 1996 jsem advokátem a členem České advokátní komory.

Podrobnosti ohledně vzdělání, praxe a zkušeností: linkedin.jpg

 

Využitelné oborové zkušenosti:

Mé zkušenosti utvářela hlavně práce pro klienty z oborů: průmysl, strojírenství, výrobní řemesla, obchod a stavebnictví.

 

Obvyklé způsoby právní pomoci:

(a) "Ad hoc causa". Převzetí a vyřízení  jednotlivých  právních případů.  Rozsáhlých  i  "drobných".

(b) Externí účast  [obchodní, pracovní & stavební právo]  v  dočasných  pracovních týmech klientů.

 

Bajcura Dialog Klient Advokát Důvěra Koncentrace

Kdy a v čem Vám mohu být prospěšný?

Chvíle, kdy je dobré  zavolat Bajcurovi,  nastává v momentu, kdy rozpor v právní záležitosti směřuje k soudnímu sporu.

Příznaků může být řada, ale spolehlivě ten moment poznáte podle toho, že si najednou řeknete: "No, tohle by nemuselo dopadnout dobře...".

A v čem Vám mohu být prospěšný?

Ve sporu. V konfliktu. V nesnadné situaci. Při vážné hrozbě právního problému i při jeho řešení.

 

A (takřka) na závěr:

Čtenářům těchto stránek ze srdce přeji, abychom se vídat nemuseli.

Přeji Vám, ať jsou Vaše vztahy vždy vzájemně výhodné, a ať jsou řízeny spíše rozumem a lidskostí, než právem.

Nebude-li to možné, zavolejte mě.

 

 

JUDr. Josef Bajcura Malostranské nábřeží.jpg

 

 

INFORMACE  POVINNÉ  A  OSTATNÍ:

 

Základní zákonné povinnosti advokáta:

  • Bránit a uplatňovat práva a oprávněné  zájmy  svého klienta a řídit se jeho pokyny.
  • Uplatňovat všechny zákonné prostředky, které podle  svého přesvědčení  pokládá za prospěšné pro  klientův zájem.
  • Zachovávat  mlčenlivost  o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

 

Povinná informace pro spotřebitele:

"Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb  (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz.“.

  

Ostatní podstatné údaje:

Majitel těchto stránek:  JUDr. Josef Bajcura, advokát  |  Sídlo:  Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha  2 - Nové Město    |     T: +420 224 914 242 |  F: +420 224 913 857 |  M: +420 602 485 682 |  E:  josef_bajcura@bajcura.cz  | ID datové schránky:  grch2wm  |  Webová stránka:  www.bajcura.cz  |  Zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory, Evid. č. ČAK:  05515  |  IČ: 61357341, DIČ: CZ5603181936  (neplátce DPH).  |  Právní základ poskytování právních služeb:  zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění předpisů pozdějších. | Sídlo České advokátní komory (ČAK):  Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1 | www.cak.cz/  | Etický kodex advokátů České republiky: text stavovského předpisu.

 

*

 

Budu rád, pokud informace na těchto stránkách Vám budou k užitku.

 

Zdraví,

J.B.

2015 Advokat JUDr. Josef Bajcura